Bảng dự toán sơ bộ xây - sửa nhà

BẢNG GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI
STT Dịch vụ Hạng mục Diện tích xây dựng Thành tiền
1 Phần móng 0
2 Tầng hầm 0
3 Phần thân 0
4 Phần mái 0
Thành tiền